Pivolska cesta 44, 2311 Hoče info@cops-systems.com

COPS@zebra

Sistem COPS@zebra (Collision Preventing Safety System) je inovativen sistem, ki ga sestavljajo štirje znaki, kjer sta dva znaka namenjena za opozarjanje voznikov na približevanje prehodu za pešce, ter dva znaka, ki opozarjata pešce na približevanje vozil.

Dodaten dolgoročni učinek sistema COPS@zebra je tudi umirjanje prometa, saj dejstvo, da pešci in drugi mimoidoči udeleženci v prometu vidijo trenutno hitrost cestnega prometa ali posameznega vozila, odgovornega voznika dodatno motivira k prilagoditvi hitrosti.

Modul PHP je prikazovalnik hitrosti, ki je orientiran tako, da je viden pešcu, ki namerava prečkati prehod. Podatek o hitrosti vozil prikazovalnika PHP prejemata od modulov TFL preko radijske povezave. V primeru približevanja vozil iz obeh smeri, prikazovalnika PHP prikazujeta hitrost hitrejšega vozila.

Prikaz hitrosti ima tudi učinek na umirjanje prometa, saj dejstvo, da imajo pešci in drugi mimoidoči udeleženci v prometu vidno trenutno hitrost cestnega prometa ali posameznega vozila, odgovornega voznika dodatno motivira k prilagoditvi hitrosti.

Osnovno strukturo in primer postavitve enot sistema COPS@zebra prikazuje slika spodaj

Dodaten dolgoročni učinek sistema COPS@zebra je tudi umirjanje prometa, saj dejstvo, da pešci in drugi mimoidoči udeleženci v prometu vidijo trenutno hitrost cestnega prometa ali posameznega vozila, odgovornega voznika dodatno motivira k prilagoditvi hitrosti.

Kakor vsi COPS sistemi opravlja tudi COPS@zebra dodatne naloge zajemanja podatkov za namen prometne statistike in sicer sledeče:

  • gostota prometa (število vozil na uro)
  • hitrosti vozil (najvišja, povprečna, povprečna 85%, število prekoračitev hitrosti)
  • znižanje hitrosti vozil po vklopu opozorilnih signalov (viden neposreden učinek na umirjanje prometa)
  • ter druge prometne in sistemske podatke za nadzor pravilnosti delovanja.

Učinkovitost, prednostni in pozitivne rezultate postavitve sistema COPS@zebra si lahko ogledate v prispevki oddaje Avtomobilnost (z dne 19.3.2020) - tukaj.