Pivolska cesta 44, 2311 Hoče info@cops-systems.com

Razpis za občine: Sofinanciranje opozorilnih sistemov COPS (COPS@road, COPS@zebra, COPS@rail)

Tudi v letu 2022 vabimo slovenske občine, da se pridružite kampanji "Skupaj za večjo prometno varnost" z Zavarovalnico Triglav, d.d. in podjetjem COPS systems, d.o.o..

V skrbi za varnost vseh ranljivih udeležencev v prometu se bomo v letu 2022 osredotočili na povečanje varnosti tako na križiščih, kot na prehodih za pešce in nivojskih železniških prehodih.

V sklopu razpisa bomo namestili najmanj 12 izbranih sistemov (COPS@road , COPS@zebra in COPS@rail) v najmanj 12 naseljih po Sloveniji.


Več informacij o razpisnih pogojih in opozorilnih sistemih COPS najdete tukaj:

Razpisni pogoji

Opis sistema COPS@road

Opis sistema COPS@zebra

Opis sistema COPS@rail


Prijava na razpis je enostavna, saj je potrebno izpolniti le kratki obrazec. Navedli boste lokacije v svoji občini, za katere ocenjujete, da zaradi prometnih obremenitev in drugih nevarnih pogojev lahko naredimo skupaj več za prometno varnost.


Pomembno: rok za prijavo na razpis je do konca marca 2022.

V fazi celotnega postopka in pri izboru najbolj primerne lokacije boste deležni strokovne podpore s strani obeh partnerjev ter z našo koordinacijo tudi s strani zunanjih strokovnih služb (policija, AVP in drugi), ki že osmo leto s skupnimi močmi izboljšujemo prometno varnost na najbolj kritičnih prometnih točkah v Sloveniji.