Slovenja vas 65g, 2288 Hajdina info@cops-systems.com

Pridobitev sofinanciranja

Pridobitev sofinanciranja individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – 2018

Obveščamo vas, da smo bili izbrani na Javnem razpisu »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – 2018«. Javna agencija SPIRIT Slovenija v sklopu razpisa tako pokrije del stroškov, ki smo jih imeli s predstavitvijo podjetja COPS systems d.o.o. na enem največjih sejmov na svetu s področja prometne opreme, Intertraffic 2018 v Amsterdamu. 

Naziv operacije: Intertraffic 2018

Namen operacije:

Namen operacije je preko sofinanciranja individualnega nastopa podjetja na mednarodnem sejmu v tujini v letu 2018 omogočiti predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetja s tujimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati vpetost internacionalizacije podjetja.

Rezultat operacije:

Predstavitev podjetja COPS systems d. o. o.  na mednarodnem sejmu – Intertraffic 2018 ter posledično povečanje konkurenčnosti podjetja v mednarodnem prostoru.

Sofinancerji:
Operacijo sofinancirata Republika Slovenija ter Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020«