Slovenja vas 65g, 2288 Hajdina info@cops-systems.com

Novost: “R A C A” – radarska kamera namenjena nadzoru prometa v industriji in drugih privatnih območjih

V podjetju COPS systems, d.o.o., smo razvili premičen in avtonomen produkt za povečevanje varnosti na zunanjih voznih površinah industrijskih obratov.

RACA je naprava na osnovi radarja in kamere (Radar Camera), namenjena nadzoru prometa v industriji in drugih privatnih območjih. RACA je premična in avtonomna naprava s sončnimi celicami in GPRS modulom za prenos podatkov.

Postavitev produkta je preprosta in ne zahteva specializiranega osebja. Sončni celici na obeh straneh zagotavljata energijo ne glede na orientacijo produkta. Želen položaj in orientacijo dosežemo s pomočjo vgrajenega laserskega kazalca, ki kaže mesto merjenja in zajema slike.

Glavni del naprave RACA je kovinska škatla z natisnjenim prometnim znakom na obeh straneh. Vsebuje kamero in radarski merilnik hitrosti, ki ujame vozila v obe smeri.

Ko RACA zazna prehitro vozeče vozilo, se fotografija z vodnim žigom, ki vsebuje hitrost in čas prekrška, razvrsti v eno od štirih vnaprej definiranih  skupin (primer za omejitev hitrosti 30 km/h):

  • cona 1 – 33 km/h do 40 km/h (10% tolerance hitrosti)
  • cona 2 – 41 km/h do 50 km/h
  • cona 3 – 51 km/h do 60 km/h
  • cona 4 – nad 60 km/h (do 250 km/h)

Te skupine se lahko prilagodijo. Slike znotraj skupin se vsako uro prenesejo na Dropbox v pripadajočo mapo. Istočasno se preko e-pošte obvesti želene prejemnike o poslanih fotografijah.

Opis produkta "RACA" (klik za pdf)

Za več informacij nas kontaktirajte na info@cops-systems.com.