Slovenja vas 65g, 2288 Hajdina info@cops-systems.com

Razpis za občine: Sofinanciranje opozorilnih sistemov COPS@zebra za večjo varnost na prehodih za pešce


Tudi v letu 2021 vabimo slovenske občine, da se pridružite kampanji "Skupaj za večjo prometno varnost" z Zavarovalnico Triglav in podjetjem COPS systems. 

V skrbi za varnost najbolj ranljivih udeležencev v prometu se tokrat osredotočamo na povečanje varnosti na prehodih za pešce.

V sklopu razpisa bo izbranih 11 prehodov za pešce, katere bomo opremili s sistemom COPS@zebra.


Več informacij o razpisnih pogojih in sistemu COPS@zebra najdete tukaj:

Razpisni pogoji Opis sistema COPS@zebra


Prijava na razpis je enostavna, z izpolnjenim kratkim obrazcem. Navedli boste nekaj prehodov za pešce v svoji občini, za katere ocenjujete, da zaradi prometnih obremenitev in drugih pogojev lahko naredimo več za prometno varnost.

Prijavni obrazec

Pomembno: rok za prijavo na razpis je do konca marca 2021

Pri celotnem postopku in pri izboru najbolj primerne lokacije boste deležni strokovne podpore s strani obeh partnerjev ter z našo koordinacijo s strani zunanjih strokovnih služb (policija, AVP in drugi), ki že sedmo leto s skupnimi močmi izboljšujemo prometno varnost na najbolj kritičnih prometnih točkah.