SODELUJTE TUDI VI!

Zakaj?

Na cestah se ves čas srečujemo z nepreglednimi cestnimi odseki in vedno upamo, da se nam tudi tokrat ne bo nič zgodilo. Varnost v cestnem prometu zadeva nas vse. Izboljšanje cestne infrastrukture z uporabo informacijske ter komunikacijske tehnologije je učinkovit način za preprečevanje prometnih nesreč.

Zdaj je tu priložnost, da takšne cestne odseke označimo z namenom, da jih bolje zavarujemo.

Kako?

Preko obrazca nam v sporočilu posredujte naslov ali koordinate kritičnega cestnega odseka, kjer bi po vašem mnenju k večji varnosti lahko prispevala opremitev s katerim izmed sistemov COPS.

Hvala za sodelovanje. Z vašo pomočjo želimo pripraviti seznam takšnih odsekov, ki jih s postavitvijo sistemov COPS lahko naredimo varnejše.