Sistem COPS@factory

Sistem varnostne signalizacije na industrijskih transportnih poteh

 

Razvili smo sistem za zunanje in notranje prostore v tovarnah, kjer obstaja nevarnost trkov. Sistem deluje na podlagi detektorjev vozil in pešcev in v realnem času opozarja na povečano pozornost udeležencev, da se izognejo nevarnosti trka na kritičnih točkah.

Modularnost sistema omogoča prilagajanje kompleksnosti odsekov v notranjih in zunanjih prostorih tovarn ter prilagoditev motivov prikazovalnika glede na potrebe in želje naročnika.

V kolikor vas zanima več informacij, nas kontaktirajte na info@cops-systems.com

Na tej povezavi si lahko ogledate kratek video posnetek delovanja varnostnega sistema COPS@factory. 

S sistemi COPS@factory zagotavljate večjo varnost pri delu:

 • Zmanjšate število delovnih nezgod (82 % zmanjšanje nesreč po podatkih na cestah)
 • Povečate varnost zaposlenih in zunanjih sodelavcev
 • COPS@factory omogoča tudi, da preko telemetrije spremljate pretočnost, hitrost in gibanje zaposlenih ter transportnih vozil na nevarnih mestih
 • S pridobljenimi podatki osveščate zaposlene o njihovi varnosti in načrtujete manipulacije s transportnimi vozili takrat, ko je pretok zaposlenih na kritičnih poteh najmanjši
 • Možno znižanje zavarovalniških premij
 • Povečate produktivnosti zaradi občutka varnosti delavcev
 • Dvignete raven varnostne kulture

 Prednosti:

 • Svetlobni in zvočni signali
 • Različne stopnje opozorila
 • Enostavna namestitev
 • Zanesljivost

 

Novost:

“R A C A”  – v podjetju COPS systems, d.o.o. smo razvili premičen in avtonomen produkt za povečevanje varnosti na zunanjih voznih površinah industrijskih obratov.

RACA je naprava na osnovi radarja in kamere (Radar Camera), namenjena nadzoru prometa v industriji in drugih privatnih območjih. RACA je premična in avtonomna naprava s sončnimi celicami in GPRS modulom za prenos podatkov.

Postavitev produkta je preprosta in ne zahteva specializiranega osebja. Sončni celici na obeh straneh zagotavljata energijo ne glede na orientacijo produkta. Želeno položaj in orientacijo dosežemo s pomočjo vgrajenega laserskega kazalca, ki kaže mesto merjenja in zajema slike.

Glavni del naprave RACA je kovinska škatla z natisnjenim prometnim znakom na obeh straneh. Vsebuje kamero in radarski merilnik hitrosti, ki ujame vozila v obe smeri.

Ko RACA zazna prehitro vozeče vozilo, se fotografija z vodnim žigom, ki vsebuje hitrost in čas prekrška, razvrsti v eno od štirih vnaprej definiranih  skupin (primer za omejitev hitrosti 30 km/h):

 • cona 1 – 33 km/h do 40 km/h (10% tolerance hitrosti)
 • cona 2 – 41 km/h do 50 km/h
 • cona 3 – 51 km/h do 60 km/h
 • cona 4 – nad 60 km/h (do 250 km/h)

Te skupine se lahko prilagodijo. Slike znotraj skupin se vsako uro prenesejo na Dropbox v pripadajočo mapo. Istočasno se preko e-pošte obvesti želene prejemnike o poslanih fotografijah.

Opis produkta “RACA” (klik za pdf)

Več informacij dobite na info@cops-systems.com

Oglejte si tudi naše ostale rešitve:

Read more

Nevarni cestni odseki

Opozorilni inteligentni sistem COPS@road za nepregledna križišča, podvoze, prehode za pešce.
Read more
Read more

Nivojski železniški prehodi

Opozorilni sistem COPS@rail za nezavarovane železniške prehode.
Read more
Read more

Garažne hiše

Opozorilni sistem COPS@garage za nepregledne odseke v parkirnih hišah.
Read more
Read more

Nepregledni odseki v tovarnah

Opozorilni inteligentni sistem COPS@factory za nepregledne točke v (večjih) tovarniških halah.
Read more

Stopite v kontakt z nami že danes.

Z veseljem bi vas spoznali in videli, kje vam naše znanje in rešitve lahko pomagajo pri povečevanju varnosti v vašem okolju.