Razpis za slovenske občine 2017

 

V podjetju A.s.K bomo v časovnem obdobju 2017-18 v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav, d.d., z opozorilnimi sistemi COPS@rail® opremili 12 cestnih odsekov, ki prečkajo železniško progo in so zavarovani le z andrejevim križem. 

V sklopu razpisa lahko občine pridobijo sofinanciranje do višine 5.000 EUR z DDV za postavitev opozorilnega sistema COPS@rail® na nivojskih prehodih.

Izbrane nivojske prehode bomo opremili z enotami opozorilnega sistema COPS@rail®, ki »poudarja« nivojski prehod in opozarja voznike na ustavitev in previdnejšo vožnjo ob prečkanju nivojskega prehoda.


(več …)

Mestna občina Kranj je v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav in podjetjem Aktivna signalizacija Korun (A.s.K) opremila križišče v Stražišču z opozorilnim sistemom COPS@road. Sistem s svetlobnimi signali pravočasno opozarja voznike na približevanje nevarni prometni točki in na prisotnost drugih udeležencev na prednostni ali neprednostni cesti.

(več …)

Občina Brežice z rednimi investicijami skrbi za izboljšave prometne varnosti, v letu 2017 pa je naredila še dodaten korak k večji varnosti v prometu in je v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav in podjetjem Aktivna signalizacija Korun (A.s.K) opremila križišče Gubčeve ulice in Hrastinske poti v Brežicah z opozorilnim sistemom COPS@road. Ta s svetlobnimi signali pravočasno opozarja voznike na približevanje nevarni prometni točki in na prisotnost drugih udeležencev na prednostni cesti. Župan Občine Brežice Ivan Molan je na današnjem simboličnem odprtju poudaril, da gre za dodaten prispevek k izboljšanju varnosti udeležencev v prometu na tem križišču, ter opozoril, da je za varnost v prometu še vedno najpomembnejše dosledno spoštovanje prometnih predpisov.

(več …)

Občina Dobrova – Polhov Gradec je v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav in podjetjem Aktivna signalizacija Korun (A.s.K) opremila križišče ceste Dobrova-Stranska vas in Polhograjske ceste z opozorilnim sistemom COPS@road. Sistem s svetlobnimi signali pravočasno opozarja voznike na približevanje križišču in na prisotnost drugih udeležencev. Župan Občine Dobrova – Polhov Gradec Franc Setnikar je na današnji simbolični otvoritvi poudaril, da gre za pozitiven prispevek k izboljšanju varnosti prometnih udeležencev na tem obremenjenem križišču.

(več …)

Mestna občina Celje je v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav in podjetjem Aktivna signalizacija Korun (A.s.K) opremila križišče v Medlogu z opozorilnim sistemom COPS@road. Sistem s svetlobnimi signali pravočasno opozarja voznike na približevanje nevarni prometni točki in na prisotnost drugih udeležencev na prednostni ali neprednostni cesti.

(več …)

Občina Medvode je v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav in podjetjem Aktivna signalizacija Korun (A.s.K) opremila križišče v Vašah z opozorilnim sistemom COPS@road. Sistem s svetlobnimi signali pravočasno opozarja voznike na približevanje nevarni prometni točki in na prisotnost drugih udeležencev na prednostni ali neprednostni cesti. Podžupanja Občine Medvode Darinka Verovšek je poudarila, da gre za pozitiven prispevek k izboljšanju varnosti prometnih udeležencev na tem cestnem odseku.

(več …)

Občina Starše je v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav in podjetjem Aktivna signalizacija Korun (A.s.K) opremila most med naseljema Trniče – Starše z opozorilnim sistemom COPS@road. Sistem s svetlobnimi signali pravočasno opozarja voznike na približevanje nevarni prometni točki in na prisotnost drugih udeležencev iz nasprotne smeri. Župan Občine Starše Bojan Kirbiš je na včerajšnji simbolični otvoritvi poudaril, da gre za pozitiven prispevek k izboljšanju varnosti prometnih udeležencev na tem cestnem odseku.

(več …)

Občina Črnomelj je v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav in podjetjem Aktivna signalizacija Korun (A.s.K) opremila križišče Zadružne ceste in Ulice pod lipo z opozorilnim sistemom COPS@road. Sistem s svetlobnimi signali pravočasno opozarja voznike na približevanje križišču in na prisotnost drugih udeležencev.

 

(več …)

Javna razprava celostne prometne strategije občine Grosuplje

Občina Grosuplje je v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav in podjetjem Aktivna signalizacija Korun (A.s.K) opremila križišče Taborske in Kosovelove ceste z opozorilnim sistemom COPS@road. Sistem s svetlobnimi signali pravočasno opozarja voznike na približevanje križišču in na prisotnost drugih udeležencev. Direktor občinske uprave Občine Grosuplje mag. Dušan Hočevar je na včerajšnji simbolični predaji sistema poudaril, da gre za pozitiven prispevek k izboljšanju varnosti prometnih udeležencev na tem obremenjenem križišču. Simbolna predaja je sicer potekala v okviru javne razprave o celostni prometni strategiji, ki jo pripravlja Občina Grosuplje, in ki s svojimi cilji teži k spodbujanju trajnostne mobilnosti, k prijetnemu in varnemu bivanju občank in občanov.

(več …)

Občina Mislinja je v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav in podjetjem Aktivna signalizacija Korun (A.s.K) opremila križišče »Šiman – Mrakov jarek« z opozorilnim sistemom COPS@road. Sistem s svetlobnimi signali pravočasno opozarja voznike na približevanje križišču in na prisotnost drugih udeležencev. Župan Občine Mislinja Bojan Borovnik je na današnji simbolični otvoritvi poudaril, da gre za pozitiven prispevek k izboljšanju varnosti prometnih udeležencev na tem obremenjenem križišču. Po otvoritvi sistema COPS@road je Zavarovalnica Triglav uradno odprla tudi novo zastopstvo v Mislinji.

(več …)